Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Εκπαιδευτικό σενάριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΔημιουργός: Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη, δασκάλα της Δ΄Τάξης του 2ου Πειραματικού Σχολείου Μαρασλείου του ΠΤΔΕΠΑ
ΑΘΗΝΑ, 2011
«Κορίτσι»

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
«Κορίτσι», Βιβλίο μαθητή, Τεύχος 2ο, σελ. @@@

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Γλώσσα, ΤΠΕ, Μουσική, Αισθητική αγωγή

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δ΄Δημοτικού.

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ Δ.Ε.Π.Σ.
Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της γλώσσας της Δ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας.

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Απαιτείται η ύπαρξη εργαστηρίου με ικανούς σταθμούς εργασίας (1 Η/Υ ανά 3 μαθητές), με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Λογισμικό παρουσίασης (power point), Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (word) και ένας βιντεοπροβολέας θα ήταν πολύ χρήσιμος, ιδιαίτερα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

-ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ • Επιδιώκεται πρωτίστως η εξοικείωση με το λογοτεχνικό ρεύμα της σύγχρονης ποίησης και των χαρακτηριστικών της. • Επιπρόσθετα προσεγγίζονται : Α. τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, Β. η κριτική ανάγνωση των ηλεκτρονικών πηγών, Γ. η εξοικείωση διαισθητικά με κείμενα της νεωτερικής ποίησης. Δ.η ψυχαγωγία μέσα από το κείμενο και η απόλαυση ως ακροατές.Ε.ο μετασχηματισμός του ποιήματος (π.χ. αντικατάσταση λέξεων του ποιήματος με άλλες).ΣΤ. η επισήμανση των ιδιαίτερων λεκτικών τρόπων του ποιητή που συνιστούν το ποιητικό του ύφος (εικονοπλασία, προσωποποιήσεις, μεταφορές κτλ).

ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ • Οι μαθητές εξοικειώνονται με την πλοήγηση στο διαδίκτυο και αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης πολυμέσων (μουσικών αρχείων ) • Παράλληλα, καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Επεξεργαστή Κειμένου και της Προβολής Παρουσίασης για την παραγωγή γραπτού λόγου και την οπτικοποίηση των δεδομένων που παράγονται από το κείμενο γενικότερα. –
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ • Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη συνεργατική διδασκαλία, καθώς μέσω των ομάδων εργασίας αναλαμβάνουν ρόλους, επιμερίζουν την εργασία, συγκεντρώνουν το υλικό και το επεξεργάζονται από κοινού, βοηθώντας το ένα το άλλο και λειτουργώντας παραπληρωματικά. • Επιπλέον, ασκούνται στην ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές και την αξιοποίηση των ειδικών πλεονεκτημάτων των πολυμέσων (εικόνα, ήχος) αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. • Παράλληλα, ασκείται η κριτική τους σκέψη και η παρατηρητικότητά τους, καθώς καλούνται από τις πηγές που θα επεξεργαστούν να αξιοποιήσουν εκείνα τα στοιχεία που θα τους είναι απαραίτητα στην εκπόνηση των εργασιών τους. Συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, παράγουν προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, σημειώσεις και συνεχή γραπτό λόγο σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. • Τέλος, καθώς το σενάριο αγγίζει το θεματικό πεδίο κι άλλων μαθημάτων, η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά από το μαθητή/-τρια. • Όλοι οι παραπάνω στόχοι συντείνουν ώστε η διδακτική προσέγγιση να γίνει πιο προσφιλής και αγαπητή στα παιδιά, καθώς αυτά πλέον αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της όλης μαθησιακής διαδικασίας, προσπερνώντας το παρωχημένο μοντέλο της στείρας αναπαραγωγής δεδομένων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ Σχολικά εγχειρίδια: Γλώσσα Δ΄Δημοτικού, Πετώντας με τις λέξεις, β΄τεύχος, Τετράδιο Εργασιών α΄τεύχος, Φύλλα εργασίας Λογισμικό: Επεξεργαστής Κειμένου, , Λογισμικό Προβολής Παρουσίασης, Φυλλομετρητής (Internet Browser)
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.ekebi.gr,
www.greek-language.gr
www.google.gr
http://www.youtube.com/watch?v=cjlUCt6CKGk
cgi.di.uoa.gr/~gram/elitis.html
1.7 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ. Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του διαδικτύου.
1.8 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από το επίπεδο, την τυχόν προηγούμενη εμπειρία και τον αριθμό των μαθητών, καθώς και από το βάθος στο οποίο επιλέγει να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν3 διδακτικές ώρες.

1.9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Συνολικά όλο το σενάριο αποτελείται από τρεις επιμέρους φάσεις:
Α. Έλεγχος προαπαιτουμένων γνώσεων. Παρατήρηση, προβληματισμός, διατύπωση υποθέσεων – Εντοπισμός δομικών στοιχειών.
Β. Αναγνώριση και επεξεργασία νέων δεδομένων.
Γ. Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων.

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Αφόρμηση-αφετηρία : Αφόρμηση για την προσέγγιση του παραπάνω κειμένου είναι η επιθυμία της διδάσκουσας να έχουν οι μαθητές της επαφή και με το κειμενικό είδος της ποίησης όπως εξάλλου προβλέπεται και από το ΑΠΣ.
 Προετοιμασία περιβάλλοντος – εμπλουτισμός αίθουσας με διάφορα ερεθίσματα (οπτικοακουστικό υλικό, μελοποιημένα ποιήματα, ποιητικές συλλογές του Ελύτη)
 Προβολή έργων τέχνης που αναδεικνύουν την θεματολογία της ποίησης του Ελύτη (ήλιος, θάλασσα, νησιά του Αιγαίου)

Πριν από την ανάγνωση του ποιήματος:
Δίνονται κομμένοι οι στίχοι του ποιήματος (ανά δίστιχο) και καλούνται οι μαθητές να το συνθέσουν.Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 1
ΚΟΜΜΕΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣΜεγαλόφωνη ανάγνωση:
 Ανάγνωση ποιήματος από την εκπαιδευτικό με φυσικό ύφος.
 Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναφέρουν τις εντυπώσεις που τους προκάλεσε η πρώτη επαφή με το ποίημα (ιδεοθύελλα: σκέψεις, εικόνες, συνειρμοί)

Επεξεργασία ποιήματος νοηματική και εκφραστική:
Η εκπαιδευτικός θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Πού έπαιζε το κορίτσι;
 Ποιους ήχους άκουγε;
 Ποια δέντρα την περιτριγύριζαν;
 Ποια έντομα τη συντρόφευαν στο παιχνίδι της;
 Πώς θα χαρακτηρίζατε τη διάθεση του κοριτσιού ενώ παίζει με τη φύση;
 Το κορίτσι του ποιήματος βλέπει τον κόσμο όπως οι μεγάλοι; Δικαιολογήστε την απάντησή σας μέσα από το ποίημα.

Εργάζονται στις ομάδες τους και καταγράφουν στο πινακίδιο τους τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής;
 Προσωποποιήση (Κύριος Μενεξές)
 Υπερβολή (μέλισσα θεόρατη, πεταλούδα που δαγκάνει)

Τεχνική του ποιήματος
 Τα παιδιά απαγγέλλουν το ποίημα εν χορώ (ένας στίχος ανά ομάδα)
 Στη συνέχεια τους υποβάλλονται οι πιο κάτω ερωτήσεις:
 Σε πόσες στροφές είναι χωρισμένο το ποίημα;
 Έχει ομοιοκαταληξία; Υπογραμμίστε τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν
Παιχνίδια ομοιοκαταληξίας (Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει μια από τις δύο δραστηριότητες)
 Αντικαθιστούν τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν με δικές τους ομοιοκαταληξίες
Δίνεται το ποίημα ως ημικατεστραμμένο χειρόγραφο απ’ όπου λείπουν λέξεις (η μία από τις δύο που ομοιοκαταληκτούν) Φύλλο εργασίας 2
Φύλλο εργασίας 2

ΚΟΡΙΤΣΙ

Δύο συ και τρία γω,
πράσινο ………………….

μπαίνω μέσα στον μπαξε
γεια σου, κύριε …………………..

Σιντριβάνι και …………………..
και χαμένο μου όνειρο.

Τζίντζιρας τζιντζίρισε,
το ροδάνι γύρισε.

Χοπ αν κάνω δέξια
πέφτω πάνω στη ………………

Χοπ αν κάνω ………………………
πάνω στη βατομουριά.

Το να χέρι μου κρατεί
μέλισσα θεόρατη,

τ’ άλλο στον αέρα πιάνει
πεταλούδα που ……………………Στη συνέχεια, τα παιδιά ακούν τη μουσική απόδοση του αποσπάσματος, από την Ελένη Βιτάλη, στο Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=cjlUCt6CKGk προκειμένου μέσω της ακουστικής αυτής προσέγγισης να αποκτήσουν ενσυναίσθηση των εικόνων-περιεχομένων του κειμένου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από το διδάσκοντα, ώστε να μην παρεκκλίνει η συμμετοχή των μαθητών σε αστειότητες-παιχνιδίσματα που σίγουρα δεν είναι στους εκπαιδευτικούς στόχους το μαθήματος.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν, με την καθοδήγηση το διδάσκοντα, συγκεκριμένες εργασίες (2η διδακτική ώρα στο εργαστήριο των η/υ).
Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των εργασιών τους (3η διδακτική ώρα στο εργαστήριο των η/υ).
Ο ρόλος του διδάσκοντα: Ο διδάσκων καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός. Συμβουλεύει και παρεμβαίνει για να λύσει απορίες, να προωθήσει τη συζήτηση και να βοηθήσει στην ομαλή πορεία της όλης προσπάθειας των μαθητών Ως προς την προετοιμασία του σεναρίου, οφείλει να έχει ελέγξει όλες τις προτεινόμενες ιστοσελίδες και τις διαδρομές των αρχείων, ώστε να βεβαιωθεί καταρχήν ότι υπάρχουν και λειτουργούν κανονικά, και επιπλέον να χρονομετρήσει τις σχετικές ενέργειες ώστε να διασφαλίσει κατά το δυνατόν την ολοκλήρωση του σεναρίου στον δεδομένο χρόνο. Κατά την ώρα της εκτέλεσης του σεναρίου στο εργαστήριο πληροφορικής θα πρέπει να παρακολουθεί τον χρόνο εκτέλεσης, να λύνει τυχόν απορίες και τεχνικά ζητήματα και να φροντίζει ότι οι μαθητές δεν θα παρεκκλίνουν από τα ζητούμενα. Επίσης, σε περίπτωση που η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στα μέλη κάποιας ομάδας κριθεί αναποτελεσματική, θα μπορούσε να προβεί σε ορισμένες διορθωτικές αλλαγές. Βασική μέριμνα του πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του σεναρίου με την παραγωγή συγκεκριμένου και απτού αποτελέσματος, ώστε οι εμπλεκόμενοι μαθητές να μπορέσουν να το αξιολογήσουν συνολικά και να νιώσουν την ικανοποίηση της συμμετοχής.
Οι ρόλοι των μαθητών: Κατά τη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες και τη συγγραφή ομαδικού κειμένου ή σημειώσεων, έχουμε παραγωγή λόγου μέσα σε συνθήκες ανάδρασης: η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μαθητών της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό το συλλογικό κείμενο ή οι σημειώσεις που παράγονται αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας. Οργάνωση χρόνου: Οι δύο διδακτικές ώρες που προβλέπονται για την υλοποίηση του σεναρίου, κατανέμονται ως εξής: 2η ώρα (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) Οι μαθητές, χωρίζονται από την εκπαιδευτικό σε 7 ετερογενείς, ως προς την επίδοση των μαθητών,6 ομάδες των 3 ατόμων και 1 ομάδα των 4 ατόμων και στα μέλη κάθε ομάδας κατανέμονται από τα ίδια τα παιδιά αρμοδιότητες (χειριστής υπολογιστή, καθοδηγητής βημάτων φύλλου εργασίας, επεξεργαστής υλικού, συντονιστής). Επίσης κάθε ομάδα «βαφτίζεται» από τον εκπαιδευτικό, υποδύεται τελικά ένα ρόλο και εργάζεται πάνω στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Μπορεί να χρειαστεί το ίδιο φύλλο εργασίας να δοθεί σε δύο ομάδες προς επεξεργασία, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να αλλοιώνει το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει συνολικά το σενάριο/πρόγραμμα, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές το περιεχόμενό του και τους επιδιωκόμενους στόχους και στη συνέχεια διαβάζει το απόσπασμα του λογοτεχνικού έργου από το σχολικό εγχειρίδιο. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους στην τάξη και αρχίζουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να συμπληρωθεί το Φύλλο Εργασίας που έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές που δουλεύουν.
3η ώρα (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) Τα παιδιά βρίσκονται στο εργαστήριο των υπολογιστών και επεξεργάζονται τα φύλλα εργασίας και παρουσιάζουν τελικά τα πορίσματα των αναζητήσεων τους και την εργασία τους. Τέλος, αξιολογούν προφορικά και γραπτά την όλη διαδικασία.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Όνειρο1»: Τα παιδιά επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου αναζητούν πληροφορίες για τον Οδυσσέα Ελύτη και το έργο του και κρατούν σημειώσεις. Στη συνέχεια καταγράφουν τα αποτελέσματα τους σε αρχείο προβολής παρουσίασης .ppt που θα το παρουσιάσουν στην τάξη.
«Όνειρο2»: (Η ένδειξη του δείκτη παραπέμπει στην ανάθεση των παρακάτω εργασιών σε δύο ομάδες) αναζητούν τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη στο συγκεκριμένο απόσπασμα και στη συνέχεια σε πίνακα του Επεξεργαστή κειμένου (Word) καταγράφουν τις αντιστοιχίες που εντόπισαν.
«Οι μενεξεδένιοι ερευνητές»: Τα παιδιά επισκέπτονται την Πύλη της ελληνικής γλώσσας και αναζητούν την ερμηνεία τις λέξεις «ροδάνι» και «μπαξές» και ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν τους προσφέρει τα ερεθίσματα για να ερμηνεύσουν τη λέξη. Καταγράφουν σε αρχείο του Επεξεργαστή κειμένου (Word) τα ευρήματά τους. Ακόμη, αξιοποιώντας το διαδίκτυο αναζητούν στη μηχανή αναζήτησης πληροφορίες για το παιχνίδι «Πεντόβολο» και καταγράφουν σε αρχείο του Επεξεργαστή κειμένου (Word) τους κανόνες του παιχνιδιού.
«Οι ιστορικοί»: Τα παιδιά αξιοποιώντας τις πληροφορίες της ιστοσελίδας cgi.di.uoa.gr/~gram/elitis.html αναζητούν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του ποιητή. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις πληροφορίες τους σε χρονολόγιο.
«Οι καλλιτέχνες 2»: (Η ένδειξη του δείκτη παραπέμπει στην ανάθεση των παρακάτω εργασιών σε δύο ομάδες) Στα παιδιά δίνονται πίνακες γνωστών ζωγράφων ή εικόνες με θέματα από τη φύση και ζητείται από τα παιδιά να τους ονοματίσουν με στίχο/-ους του ποιήματος. Στη συνέχεια, τους δίνονται κάποιοι από τους στίχους του ποιήματος ως οδηγοί και τους ζητείται να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα .
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1.Σε προέκταση των παραπάνω εργασιών και συνδυαστικά με το μάθημα της Γλώσσας, θα μπορούσε να ζητηθεί από όλες τις ομάδες είτε να αυτοπαρουσιαστούν σε γραπτό λόγο είτε να συνθέσουν με άξονα στίχους του ποιήματος το δικό τους ποίημα.
2. Η παραπάνω προσπάθεια θα ήταν δυνατό να συνδυαστεί με το μάθημα της αισθητικής αγωγής και α.τα παιδιά να ζωγραφίσουν είτε κάποια εικόνα του ποιήματος του Ελύτη είτε κάποια εικόνα από το δικό τους ποίημα (καλλιτεχνικά). β.τα παιδιά να μάθουν και να αποδώσουν μουσικά το απόσπασμα (μουσική).
3. Σε συνεργασία με τον καθηγητή της γυμναστικής τα παιδιά -και οι καθηγητές τους- παίζουν το παιχνίδι « Τα παιχνίδια του κοριτσιού στον μπαξέ», καθιστώντας την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία πέρα από ευχάριστη και διασκεδαστική.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΕΙΡΟ 1:
Ανοίξτε το Φυλλομετρητή (Internet Browser) και στη λευκή γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του Ε.ΚΕ.ΒΙ . Στη σελίδα που σας ανοίγει ακολουθήστε τη διαδρομή που σας δίνεται παρακάτω: www.ekebi.gr Τράπεζα δεδομένων-Αρχεία:Ελύτης Βιογραφικό Διαβάστε τις πληροφορίες που σας δίνονται και κρατήστε σημειώσεις …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Συνθέστε τη βιογραφία του ποιητή σκοπεύοντας να την παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. Ακολουθήστε την παρακάτω πορεία : Έναρξη Όλα τα προγράμματα Λογισμικό Προβολής Παρουσίασης (.ppt) διπλό κλικ σε κάθε διαφάνεια για να μπορείτε να γράψετε μέσα σε αυτήν.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΕΙΡΟ 2 :
Συσχετίστε την παρακάτω φράση για την ποίηση του Ελύτη και τα χαρακτηριστικά της: «Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη είναι η ποιητική προσέγγιση του κόσμου με τις αισθήσεις, η αναφορά στην ιστορική παράδοση, η αναφορά στη θρησκεία, η σχέση με την ελληνική φύση, το μυστήριο του φωτός.» Αναζητήστε τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη στο συγκεκριμένο σχολικό απόσπασμα. Καταγράψτε τις αντιστοιχίες που εντοπίσατε σε πίνακα του Επεξεργαστή κειμένου (Word) ως εξής:
Έναρξη Όλα τα προγράμματα Λογισμικό Επεξεργαστή κειμένου (Word) Πίνακας Εισαγωγή αριθμός στηλών Αριθμός γραμμών αυτόματη επιλογή στα περιεχόμενα ΟΚ Γράφετε μέσα σε κάθε πλαίσιο με διπλό κλικ.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Επισκεφθείτε την Πύλη της ελληνικής γλώσσας και αναζητήστε την ερμηνεία των λέξεων «ροδάνι»και «μπαξέ». www.greek-language.gr Αναζήτηση στα λεξικά στην κενή γραμμή πληκτρολογήστε «ροδάνι» και «μπαξές» Βρες. Κρατήστε σημειώσεις. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………
Καταγράψτε σε αρχείο του Επεξεργαστή κειμένου (Word) τα ευρήματά σας ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: Έναρξη Όλα τα προγράμματα Λογισμικό Επεξεργαστή κειμένου (Word) αρχείο Άνοιγμα
Ανοίξτε το Φυλλομετρητή (Internet Browser) με τα παρακάτω βήματα: Έναρξη Όλα τα προγράμματα Internet www.google.gr στο λευκό πλαίσιο πληκτρολογήστε Πεντόβολο. Από τις σελίδες που σας ανοίγουν εντοπίστε εκείνες που σας χρειάζονται στην αναζήτηση των κανόνων του αντίστοιχου παιχνιδιού. Καταγράψτε σε αρχείο του Επεξεργαστή κειμένου (Word) τους κανόνες του παιχνιδιού όπως και παραπάνω.
Οι καλλιτέχνες : Στο φύλλο εργασίας 3 ονοματίστε τις εικόνες με θέματα από τη φύση με στίχο/-ους του ποιήματος.Φύλλο εργασίας 3
Συσχετίζω τους πιο κάτω πίνακες με στίχους ή φράσεις από το ποίημα.Οι ιστορικοί:
Αξιοποιήστε την ιστοσελίδα αναζητήστε πληροφορίες cgi.di.uoa.gr/~gram/elitis.html για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του ποιητή. Καταγράψτε τις σημειώσεις σας. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………
Στη συνέχεια παρουσιάστε τις πληροφορίες τους σε χρονολόγιο Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής: Έναρξη Όλα τα προγράμματα Λογισμικό Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου